Category: Business

  • ผลกระทบของ Covid-19 ต่อตลาดสวิตช์ออปติคัล 2020: การเติบโตที่เจริญรุ่งเรือง แนวโน้มล่าสุด และความต้องการ

    การรับส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยในอัตราแบนด์วิดสูงและการใช้พลังงานของธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้สนใจสวิตช์ออปติคัล เนื่องจากปัจจัยขับเคลื่อน เช่น ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในแบนด์วิดท์สูงและอัตราการถ่ายโอนความรู้ ตลาดสวิตช์ออปติคัลมีแนวโน้มที่จะเติบโตตลอดระยะเวลาคาดการณ์ ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้พลังงานที่ลดลงพร้อมกับความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่นสูง น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดสวิตช์ออปติคัล อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของสวิตช์ออปติคัลกำลังจำกัดการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายและการเงินอาจขัดขวางการเติบโตของตลาดภายในระยะเวลาคาดการณ์ ในทางกลับกัน ปริมาณศูนย์ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเป็นไปได้อย่างมากสำหรับผู้เล่นในตลาดที่ดำเนินการภายในสวิตช์ออปติคัลทั่วโลกเพื่อขยายการขาย การแบ่งส่วนตลาด ตลาดสวิตช์ออปติคัลทั่วโลกยังคงถูกแบ่งส่วนตามช่องทางการขาย ประเภท และการใช้งาน ตามประเภท ตลาดยังคงถูกแบ่งออกเป็นสวิตช์ออปติคัล acousto สวิตช์ออปติคัลหน้าจอไลฟ์วิว สวิตช์ออปติคัลแบบบับเบิล สวิตช์ออปติคัลแบบไฟเบอร์ …

  • ตลาดระบบป้อนอัตโนมัติแบบไม่ใช้กุญแจมีแนวโน้มว่าจะบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็วภายในปี 2025 MRFR 

    มิติข้อมูลตลาดระบบป้อนคีย์ไร้สายสำหรับยานยนต์ทั่วโลกคาดว่าจะสร้างขึ้นที่ 6.8% CAGR ระหว่าง 2019-2025 ระบุการวิเคราะห์การวิจัยอนาคตของตลาด (MRFR) ในปัจจุบัน ระบบเข้า-ออกแบบไม่ใช้กุญแจของรถ พูดง่ายๆ ก็คือ ระบบล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มอบการเข้าถึงรถยนต์ให้กับผู้ใช้บางคน โดยช่วยให้การปลดล็อกและล็อคการทำงานโดยใช้กุญแจแบบธรรมดาเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ ปัจจัยต่างๆ ที่ขับเคลื่อนส่วนแบ่งตลาดระบบป้อนคีย์ไร้สายของรถยนต์ทั่วโลก จากรายงาน MRFR ฉบับล่าสุด ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในด้านความปลอดภัยและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของรถยนต์ การเปิดตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสำหรับรถยนต์ การเพิ่มขึ้นของการผลิตยานยนต์ …