Hi

If you are looking for Trangkaso
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Trangkaso

What does trangkaso stand for?

Ang trangkaso, impluensa, impluwensa, o gripe ( Ingles: influenza, flu, grippe; Kastila: trancazo) ay isang uri ng karamdamang nakakahawa na may sintomas na lagnat, ubo, at sipon. Ang trangkaso ay isang uri ng pangkaraniwang sakit.

What is the difference between trangkaso and sintomas?

Ang trangkaso ay isang sakit na lumalala, ang sintomas nito ay lulubha bago ito mawala. Iba-iba ang epekto ng virus sa bawat tao. Karagdagan pa, ang iyong pangkalahatang kalusugan ay may kauganayan sa mga sintomas na iyong mararamdaman. Narito ang ilan sa mga sintomas ng trangkaso na dapat mong ikabahala at itawag sa doktor.

What is the difference between trangkaso and bagamat?

Ang trangkaso ay isa sa mga karaniwang sakit kung saan ang unang ginagamit na lunas ay gamot sa lagnat tulad na lamang ng paracetamol. Bagamat isa ito sa pinaka-karaniwang sakit na nakukuha ng mga Pilipino, marami pa rin ang walang sapat na kaalaman sa kung ano ang trangkaso at ang tamang lunas para dito.

What is the meaning of maiiwasan Ang trangkaso?

Paano ba maiiwasan ang trangkaso? Ang mga dalubhasa sa trangkaso ay nagmumungkahi na magpaturok ng bakuna sa trangkaso kada tan ang mga taong anim na buwan ang edad pataas. Ang bakuna laban sa trangkaso ay magbibigay ng proteksiyon laban sa tatlo o apat na uri ng flu virus na kadalasang tumatama sa mga tao.

I hope the above sources help you with the information related to Trangkaso
. If not, reach through the comment section.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *